Zorgorganisatie Abrona investeert in grootschalige verduurzaming

Huis ter Heide – Zorginstelling Abrona kiest ervoor om op grote schaal te gaan verduurzamen. De gekozen aanpak reikt van strategie en technische realisatie door middel van zonnepanelen en ledverlichting, tot een bewustwordingstraject onder medewerkers en cliënten.

Jan Snijder, Manager Bedrijfsvoering bij Abrona: “De wens tot verduurzamen komt vanuit zowel medewerkers als cliënten en de familieraad. Het staat hoog op de agenda bij ons en het is fijn dat er zo veel draagvlak voor is. Kostenbesparing is ook belangrijk, maar zeker niet de hoofdreden. Hadden de plannen kostenneutraal uitgepakt, dan waren we er ook voor gegaan.” 

Opbrengsten voor Abrona
Abrona gaat voor de verduurzaming een meerjarige samenwerking aan met Onze Zorg is Opgewekt (OZO). OZO helpt zorgorganisaties bij verduurzaming en start de komende tijd met het verduurzamen van zestien van de achtenzeventig Abrona-locaties. Als alle maatregelen zijn doorgevoerd gaat de ledverlichting ruim 250.000 kWh aan bespaarde stroom opleveren en wordt er bijna 850.000 kWh opgewekt aan zonne-energie. Dit levert een CO2-reductie van maar liefst 6 ton op. Dit komt overeen met het planten van ruim 30.000 bomen.

Naast de technische aanpassingen, spelen educatie en voorlichting een belangrijke rol in het traject. Snijder: “De aanpak van OZO waarbij wordt ingezet op bewustmaking en gedragsverandering onder medewerkers, cliënten en hun netwerk, spreekt ons enorm aan. Daarmee dragen we allemaal een steentje bij. We hebben een werkgroep samengesteld zodat medewerkers, cliënten en verwanten kunnen meedenken over duurzaamheid en actief ideeën kunnen aandragen. Bewustmaken is belangrijk want duurzaamheid zit niet alleen in techniek, maar zeker ook in gedrag.”

Cliënten zijn ook blij met de komst van duurzame energie. Een van de cliënten zegt: “Abrona heeft gebouwen op locaties die heel verschillend zijn. Daardoor is het mogelijk om alle soorten van duurzame energie te benutten. Fijn dat Abrona hiermee aan de slag gaat.”

Rob Wieggers van OZO is blij met de samenwerking: “Abrona is ontzettend ambitieus in haar verduurzaming. Dat een zorgorganisatie van dergelijke omvang duurzaamheid zoveel prioriteit geeft, maakt dat we extra gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan met dit project.”

 

Fotobijschrift 1: Jan Duenk, Voorzitter Raad van Bestuur, Jan Snijder, Manager Bedrijfsvoering en Nikki Kerkhof, Adviseur Bouw bij Abrona
Fotobijschrift 2: Rob Wieggers, Oprichter van OZO en Jan Duenk, Voorzitter Raad van Bestuur bij Abrona
2018-10-25T10:46:09+00:00 23 okt 2018|